In 2021 heb je vanuit je basisverzekering recht op psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. Ik heb een contract met alle zorgverzekeraars, de rekening wordt buiten jou om geregeld. De vergoeding valt wel onder het verplichte eigen risico van € 385,00 (bij DSW € 375,00). 

Op basis van je klachten kan je gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: Kort, Middel of Intensief, ieder met de bijbehorende behandelduur. Hoeveel gesprekken (consulten) er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van je klachten. Ik bespreek met je in hoeveel gesprekken ik je verwacht te kunnen helpen.

Klachten die door de zorgverzekeraar zijn uitgesloten van vergoeding zijn onder andere partner-relatieproblematiek, ouder-kindrelatieproblematiek en arbeidsgerelateerde klachten. Bij de laatste categorie ligt de zorgplicht bij de werkgever. Om onduidelijkheden te voorkomen adviseer ik om van tevoren contact op te nemen met de zorgverzekeraar, zodat je weet wat je vergoed krijgt. Om de behandelingen vergoed te krijgen is een verwijsbrief van de huisarts nodig.

Kijk voor meer informatie over onder andere de vergoeding op de website van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten.

Clienttevredenheid

Ik vind het belangrijk om je tevredenheid over de behandeling te meten. Daarom vraag ik je aan het eind van de behandeling een kwaliteitsvragenlijst in te vullen, de Consumer Quality index om je ervaringen te meten, te analyseren en te rapporteren. Dan kan ik zien of de behandeling een goede kwaliteit heeft en behoudt en kan ik het behandeltraject steeds beter aanpassen aan de behoeften van mijn cliënten. Zo heb ik in 2020 extra aandacht besteed aan het goed voorlichten van mijn clienten over het samen beslissen over de behandeling (score 4,40 in 2019 en 4,60 in 2020) en over de mogelijkheid naasten te betrekken in de behandeling (score 4,80 in 2019 en 5,00 in 2020). Voorts vind ik het belangrijk dat mijn clienten het gevoel hebben op de juiste manier bejegend te worden en dat het duidleijk is waar informatie te vinden is. In 2021 zal ik aan al deze punten aandacht blijven besteden. De uitkomsten van 2020 zie je hier: CQi uitkomsten 2020.
Daarnaast kan je ook een review achterlaten op Zorgkaart NL.


Wachttijd

De wachttijd van aanmelding tot intakegesprek bedraagt ruim 2 maanden, onafhankelijk van de diagnosegroep. De behandeling start daarna, er is geen behandelingswachttijd.

"Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kan je altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. De zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf het eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen)."